تست شبکه لوله کشی GSI

 

تست شبکه لوله کشی آب

تست شبکه لوله کشی چرا وچگونه؟؟؟

دستگاه تست لوله 5 لایه gsi

به طور کلی تست شبکه لوله کشی ساختمان به منظور بررسی هرگونه نقص در اجرای سیستم لوله کشی پیش از پوشاندن لوله ها صورت می گیرد.این تست می تواند به صورت مجزا و برای هر بخش از سیستم لوله کشی انجام شود.ویا به صورت کلی ودر پایان لوله کشی صورت پذیرد.

الزامات اجرایی پیش از تست شبکه لوله کشی

پیش از انجام تست و تائید لوله کشی باید از تمامی اتصالات اطمینان حاصل نمود.این کار معمولا توسط یک بررسی چشمی از مجموعه لوله واتصالات قابل انجام است.در این مرحله هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمانی پوشانده شود و همه اجزای لوله کشی باید آشکار وقابل دسترس باشد.ابتدا می بایست سیستم را با آب تمیز پرنموده وهمزمان با استفاده از شیر هواگیری هوای سیستم را تخلیه کرد.نکته قبل توجه این است که قبل از شروع تست دمای آب درون لوله ها ودمای محیط باید با یکدیگر به تعادل رسیده و یکسان باشد.اگر تست فشاردر فصل سرما انجام می شود بهتر است از محلول استاندارد برای تقلیل دمای انجماد آب داخل سیستم استفاده شود و در پایان سیستم کاملا خالی از آب گردد.

مکان قرارگیری فشارسنج درتست شبکه لوله کشی

برای تست به وسیله آب معمولا زا یک تلمبه مخصوص و یک فشارسنج استفاده می شود.فشار سنج باید با حداقل دقت 0.1بارومحدوده فشار 0تا20بار باشد.فشارسنج مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث16 باید در پائین ترین قسمت سیستم نصب شودوتوسط یک شیر قطع و وصل از سیستم جدا گردد.پیشنهاد می گردد در ساختمان های مرتفع برای هر واحد ساختمان فشار تست به صورت مجزا انجام گردد.

تست فشار سیستم لوله کشی GSI

تست فشار سیستم لوله کشی GSI مطابق با استانداردهای مقررات ملی ساختمان مبحث 16 می باشد. فشار اولیه تست باید 5بار بیشتر از فشار کاری سیستم در نظر گرفته شود.در سیستم پنج لایه ماکزیمم فشار کاری 10 بار در نظر گرفته می شود.مدت آزمایش باید حداقل 1 ساعت باشد.در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست نمایندگی