فضای نصب لوازم بهداشتی و انتخاب مصالح

فضای نصب لوازم بهداشتی

1.فضای نصب توالت.دستشویی.روشویی.سینک ودیگر لوازم بهداشتی باید وشنایی و تعویض هوا داشته باشد.

2.لوازم بهداشتی و لوله کشی های مربوط به آن هاباید طوری استقرار یابند و نصب شوند که مانع باز و بسته شدن عادی پنجره ها و درها نشوند.

3.سطوح داخلی کف دیوارهای فضایی که در آن توالت نصب می شود باید صاف.قابل شستشو و غیر قابل نفوذ آب باشد.

4.هر توالت که در ساختمان های عمومی برای استفاده مراجعان نصب می شود باید با دیوار یا تیغه ودر به صورت اتاقک خصوصی از فضاهای

مجاور جدا شود.

5.در یک گروه بهداشتی با یک توالت که برای استفاده یک نفر پیش بینی شده است ودر آن قفل می شود پیش بینی دیوار.تیغه ودر جداکننده برای توالت ضروری نیست.

6.اجرای کار ونصب تاسیسات بهداشتی باید با رعایت پایداری و مقاومت سازه های ساختمان انجام گیرد و مراقبت شود که در جریان اجرای تاسیسات و بهره برداری از لوازم بهداشتی هیچ آسیبی به دیوارها و دیگر اجزای ساختمان وارد نشود.

مصالح لوله کشی

1.روی هرطول لوله .هرقطعه از فیتینگ های لوله کشی وهریک از لوازم بهداشتی باید نام یا مارک سازنده به طور برجسته یا مهر پاک نشدنی نقش شده  باشد.

2.لوله.فیتینگ ودیگر اجزای لوله کشی غیر فلزی باید گواهی آزمایش و مطابقت آن ها با استانداردهای ماجع صلاحیت دار بهداشتی را داشته باشد.

3.مصالحی که در تاسیسات بهداشتی ساختمان به کار می رود باید طبق دستور العملی نصب شود که در استاندارد هریک داده شده است.

4.لوله .فیتینگ ودیگر اجزای لوله کشی غیر فلزی که در لوله کشی آب مصرفی ساختمان به کار می رود باید گواهی مراجع صلاحیت دار بهداشتی را برای توزیع آب آشامیدنی داشته باشد.

5.در موارد ضروری ناظر ساختمان می تواند مصالح مشابه را که از نظر کیفیت. کارآرایی. مقاومت در برابر حریق دوام و ایمنی هم ارز مصالح مقرر شده باشد.تایید کند.

6.استفاده از مصالح کارکرده .آسیب دیده و معیوب مجاز نمی باشد.

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست نمایندگی