سیستم گرمایش از کف

.سیستم گرمایش از کف

درسیستم گرمایش از کف گرما از سطج زمین منتقل می شود.در این نوع سیستم تمامی بخش ها از دمای یکسانی برخوردار هستند.در این سیستم آب گرم از طریق لوله ها هدایت میشود و منجربه گرم شدن محیط می شود.طراحی و اجرای سیستم گرمایش از کف باید کاملا اصولی و با توجه به مقررات ملی ساختمان انجام شود.از انجایی که گروه صنعتی GSI تمام این قواعد واصول مهندسی را رعایت میکند میتواند طراحی واجرای سیستم گرمایش از کف را به خوبی انجام دهد.

 

مزایا و معایب سیستم گرمایش از کف

1.رنج دمایی این سیستم نسبت به دیگر سیستم ها پایین تر است.لذا انرزی کمتری مصرف میشود.

2.فضای بیشتری در اختیار دارید و برای اجرای دکوراسیون آزادهستید.

3.این سیستم قابلیت سازگاری با تمامی کف پوش ها را دارد.

4.با ایمنی و راحتی بیشتری مواجه هستید.

5.از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

6.از زمان روشن کردن تا گرم شدن محیط 2 روز طول میکشد.

7.در صورت اجرای نادرست عایقکاری گرمای تولید شده فرار میکند و موجب هدررفتن انرزی و هزینه ها میشود.

 

مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف

 

1.دریافت نقشه گرمایش از کف.طراحی سیستم گرمایش از کف باید توسط کارشناسان تاسیسات انجام شود.گروه صنعتی gsi  ابتداپلان ساختمان را از کارفرما دریافت میکند.سپس با توجه به موقعیت ساختمان بارحرارتی وشار حرارتی را حساب میکند.سپس با توجه به اعداد بدست آمده نقشه گرمایش از کف را طراحی میکند.

2.عایقکاری کف و دیوارها.عایقکاری کف و دیوارها توسط مجریان متخصص ودوره دیده شرکت انجام میشود.عایقکاری باید با فوم های تخت یا pe ویا pex انجام شود.ضخامت عایق باید حداقل 3 سانتیمتر با چگالی 25 باشد.

3.آماده کردن کلکتور ونصب آن.سایز ونوع کلکتور توسط کارشناس شرکت براساس سایزلوله کشی ودبی آب جریانی در سیستم طراحی وانتخاب میشود.محل نصب کلکتور هم بر اساس صلاحدید ومطابق با مقررات ملی ساختمان توسط کارشناس شرکت انتخاب میشود.

4.اجرای لوله کشی مطابق با نثشه.اجرای سیستم گرمایش از کف توسط مجریان آموزش دیده شرکت مطابق با نقشه طراحی شده اجرا میشود.مکان درزهای انبساطی ودرزهای طولی توسط کارشناس شرکت درون نقشه تعبیه میشود.

5.تست کردن سیستم )با فشار 6بار به مدت 6ساعت(.تست کردن سیستم با آب آشامیدنی به وسیله تلمبه مخصوص تست به وسیله مجری با نظارت کامل کارشناس شرکت انجام میشود.

6.بتن ریزی سیستم گرمایش از کف.یکی از مراحل مهم اجرای سیستم گرمایش از کف بتن ریزی میباشد.ضخامت بتن ریزی نباید از 4 سانتیمتر بیشتر واز

2 سانتیمتر کمتر باشد.کمتر بودن بتن باعث گرمای بیش از حد و خثارات جبران ناپذیر به سیستم میشود.بیشتر بودن بتن هم باعث کاهش راندمان سیستم میشود.

 

روشهای کنترل دما درسیستم گرمایش از کف

1.به صورت دستی

2.به صورت اتوماتیک

 

انواع آرایش لوله کشی در سیستم گرمایش از کف

1.مارپیچی

درفضاهایی که دارای یک دیوار خارجی باشد از این روش استفاده میکنند.در این روش حرارت بیشتر در نزدیک فضاهایی که بیشتر درمعرض هوا قرار دارند داده میشود.این روش کمترین مصرف لوله را دارد.

 

2.حلزونی

بهترین روش توزیع دما می باشد.معمولا وسط پذیرایی یا اتاق خواب های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

اصول سیستم گرمایش از کف

1.قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف باید سیستم های دیگر ساختمان نصب شده باشند.

2.محل نصب کلکتور باید دسترسی کامل به سیستم تامین کننده و فضای اجرای گرمایش را داشته باشد.

  1. 3. عایق کف باید حداقل 3سانتیمتر با چگالی 25 باشد.

4.برای نگهداری لوله ها از بست خاردار استفاده شود.

5.ضخامت بتن روی لوله ها تنها 2 تا4 سانتیمتر باید باشد.

6.لوله اجرا شده از ابتدا تا انتهای مسیر یک تکه انجام شود.

7.لوله مورد استفاده در این سیستم لوله پنج لایه می باشد.

.سیستم گرمایش از کف

درسیستم گرمایش از کف گرما از سطج زمین منتقل می شود.در این نوع سیستم تمامی بخش ها از دمای یکسانی برخوردار هستند.در این سیستم آب گرم از طریق لوله ها هدایت میشود و منجربه گرم شدن محیط می شود.طراحی و اجرای سیستم گرمایش از کف باید کاملا اصولی و با توجه به مقررات ملی ساختمان انجام شود.از انجایی که گروه صنعتی GSI تمام این قواعد واصول مهندسی را رعایت میکند میتواند طراحی واجرای سیستم گرمایش از کف را به خوبی انجام دهد.

 

مزایا و معایب سیستم گرمایش از کف

1.رنج دمایی این سیستم نسبت به دیگر سیستم ها پایین تر است.لذا انرزی کمتری مصرف میشود.

2.فضای بیشتری در اختیار دارید و برای اجرای دکوراسیون آزادهستید.

3.این سیستم قابلیت سازگاری با تمامی کف پوش ها را دارد.

4.با ایمنی و راحتی بیشتری مواجه هستید.

5.از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.

6.از زمان روشن کردن تا گرم شدن محیط 2 روز طول میکشد.

7.در صورت اجرای نادرست عایقکاری گرمای تولید شده فرار میکند و موجب هدررفتن انرزی و هزینه ها میشود.

 

مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف

 

1.دریافت نقشه گرمایش از کف.طراحی سیستم گرمایش از کف باید توسط کارشناسان تاسیسات انجام شود.گروه صنعتی gsi  ابتداپلان ساختمان را از کارفرما دریافت میکند.سپس با توجه به موقعیت ساختمان بارحرارتی وشار حرارتی را حساب میکند.سپس با توجه به اعداد بدست آمده نقشه گرمایش از کف را طراحی میکند.

2.عایقکاری کف و دیوارها.عایقکاری کف و دیوارها توسط مجریان متخصص ودوره دیده شرکت انجام میشود.عایقکاری باید با فوم های تخت یا pe ویا pex انجام شود.ضخامت عایق باید حداقل 3 سانتیمتر با چگالی 25 باشد.

3.آماده کردن کلکتور ونصب آن.سایز ونوع کلکتور توسط کارشناس شرکت براساس سایزلوله کشی ودبی آب جریانی در سیستم طراحی وانتخاب میشود.محل نصب کلکتور هم بر اساس صلاحدید ومطابق با مقررات ملی ساختمان توسط کارشناس شرکت انتخاب میشود.

4.اجرای لوله کشی مطابق با نثشه.اجرای سیستم گرمایش از کف توسط مجریان آموزش دیده شرکت مطابق با نقشه طراحی شده اجرا میشود.مکان درزهای انبساطی ودرزهای طولی توسط کارشناس شرکت درون نقشه تعبیه میشود.

5.تست کردن سیستم )با فشار 6بار به مدت 6ساعت(.تست کردن سیستم با آب آشامیدنی به وسیله تلمبه مخصوص تست به وسیله مجری با نظارت کامل کارشناس شرکت انجام میشود.

6.بتن ریزی سیستم گرمایش از کف.یکی از مراحل مهم اجرای سیستم گرمایش از کف بتن ریزی میباشد.ضخامت بتن ریزی نباید از 4 سانتیمتر بیشتر واز

2 سانتیمتر کمتر باشد.کمتر بودن بتن باعث گرمای بیش از حد و خثارات جبران ناپذیر به سیستم میشود.بیشتر بودن بتن هم باعث کاهش راندمان سیستم میشود.

 

روشهای کنترل دما درسیستم گرمایش از کف

1.به صورت دستی

2.به صورت اتوماتیک

 

انواع آرایش لوله کشی در سیستم گرمایش از کف

1.مارپیچی

درفضاهایی که دارای یک دیوار خارجی باشد از این روش استفاده میکنند.در این روش حرارت بیشتر در نزدیک فضاهایی که بیشتر درمعرض هوا قرار دارند داده میشود.این روش کمترین مصرف لوله را دارد.

 

2.حلزونی

بهترین روش توزیع دما می باشد.معمولا وسط پذیرایی یا اتاق خواب های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

اصول سیستم گرمایش از کف

1.قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف باید سیستم های دیگر ساختمان نصب شده باشند.

2.محل نصب کلکتور باید دسترسی کامل به سیستم تامین کننده و فضای اجرای گرمایش را داشته باشد.

  1. 3. عایق کف باید حداقل 3سانتیمتر با چگالی 25 باشد.

4.برای نگهداری لوله ها از بست خاردار استفاده شود.

5.ضخامت بتن روی لوله ها تنها 2 تا4 سانتیمتر باید باشد.

6.لوله اجرا شده از ابتدا تا انتهای مسیر یک تکه انجام شود.

7.لوله مورد استفاده در این سیستم لوله پنج لایه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست نمایندگی