شرکت زیبا سازان نیشابور

KeyDesign

پروژه تامین و سیستم لوله کشی

شرکت صنایع قطعه سازی ایران (G.S.I)

پروژه

پروژه مجموعه ساختمان های زیباسازان نیشابور با همکاری شرکت انبوه ساز این استان و با همکاری نماینده شرکت G.S.I نسبت به تامین و اجرای زیر ساخت سیستم های آب رسانی نمود. پیشنهادات و ارائه جدیدترین قطعات سیستم لوله کشی 5 لایه از نقاط قوت این پروژه به شمار می آید.

لوازم به کار رفته
  • لوله و اتصالات 5 لایه
  • کلکتور
  • شیرآلات
  • لوازم جانبی