گروه صنایع جی.اس.آی از سال 63 فعالیت خودرا آغــاز کــــرده و پس از توسعه در زمینه اتصالات برنجی لوله های پنج لایه، محصولات خود را تحت نام جی.اس.آی تولید کرد.

گروه صنایع جی.اس.آی هم اکنون به عنوان شـــــرکت فنـــاور در شهــــرک علمی و تحقیقــاتی اصفهان مستقر می باشد و با راه اندازی خط تولید جدید لوله های پنج لایه و دستگاه های مورد نیاز این صنعت همچنان با سرعت در حال تکمیل زنجیره تامین خود است. در همین راستا با هدف توسعه بازار در سراسر کشور و صادرات در کشورهای منطقه در حال جذب نیرو های مستعد و توانمند هستیم که بتوانیم در کنار هم رشد و توسعه یابیم.